Szybowe systemy oddymiające

Na tle rozporządzenia o oszczędzaniu energii nasze systemy służą do zamykania stałych otworów wentylacyjnych i przez to oszczędzaniu kosztów energii. Dzięki zastosowaniu naszych systemów odsysanie ciepłego lub chłodnego powietrza zostaje w normalnym użytkowaniu nieruchomości zatrzymana lub też jest sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem. Przed otworami odsysającymi ciepło lub dym zainstalowane zostają klapy, które w normalnym trybie pracy są zamknięte. W następstwie tego obniżone zostają straty energii i emisja CO2 danego budynku. Systemy znacząco przyczyniają sie do oszczędności kosztów energii. W przypadku powstawania dymu w szybie dźwigu lub jego wtargnięcia do tego szybu system odsysania dymu wykrywa jego cząsteczki. System ten przesyła informacje o dymie w szybie dźwigu do jednostki sterującej motorem silnika, który całkowicie otwiera klapę otworu wentylującego. W tej sytuacji dym może uchodzić z szybu tak samo jak podczas stałego otwarcia otworu. Zapewnione zostaje więc odprowadzenie dymu.

Przy pomocy czujników dymu, monitorowane na wypadek zadymienia są również maszynownie.

W przypadku braku prądu silnik samoczynnie otwiera klapę otworu wentylacyjnego przy pomocy sprężynowego mechanizmu zwrotnego. W przypadku testu systemu na wypadek zadymienia można podłączyć zewnętrzny wyłącznik dla straży pożarnej lub przetworzyć sygnał z centralki przeciwpożarowej.

Jeśli w szybie znajduje się dym, to centralka przeciwpożarowa może wysłać sygnał do zewnętrznego sterownika dźwigu. Sygnał ten może zostać wykorzystany przez ten sterownik do uruchomienia pożarowego trybu ewakuacji dźwigu.

Obok wymogów bezpieczeństwa system musi zapewnić również wentylację szybu windy zgodna z przepisami dla dźwigów: 95/16/EG, EN 81-1, lub. EN81-2, Art. 5.2. 3 i Art. 6.3.5. Jako standard uznaje się w tym wypadku wentylację zgodną z aktualnym zapotrzebowaniem.

Stwierdzenie sytuacji zapotrzebowania na wentylację odbywa sie z uwzględnieniem następujących czynników: obecność osób w lub na kabinie dźwigu, pomiar CO2 w szybie dźwigu, temperaturę w szybie dźwigu, temperaturę zewnętrzną oraz różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Wzór zapotrzebowania na wentylację można zaprogramować indywidualnie w jednostce centralnej. W późniejszym użyciu jednostka centralna jest programowalna na miejscu.

W zależności od sytuacji zapotrzebowania jednostka steruje silnikiem, który otwiera klapę przed otworem odsysającym dym lub ciepłe powietrze.

Wszystkie podstawowe komponenty systemu: jednostka centralna, system odsysania dymu wraz z osprzętem, klapa otworu odsysającego z silnikiem są dopuszczone do montażu w szybach dźwigowych. Nie jest konieczna instalacja jednostki centralnej i/lub systemu odsysania dymu poza szybem dźwigu. System posiada certyfikaty TÜV, CE i VDS.