Doradztwo w dziedzinie energii dla dźwigów

Wszystkie z 650 000 wind używanych w Niemczech zużywają rocznie około 1300 GWh energii elektrycznej. Odpowiada to kosztom energii wynoszącym 230 milionów euro rocznie, czyli 360 euro rocznie na dźwig.

Obok aspektu finansowego także zobowiązania wobec środowiska naturalnego wymagają od nas oszczędności. Jeden dźwig emituje średnio 1, 1 tony CO2 rocznie.

Dzisiejsze zdobycze nowoczesnej techniki i innowacyjne metody dają możliwość efektywniejszego wykorzystania energii.

Na podstawie ratyfikacji protokołu z Kioto, ustawodawstwa na poziomie europejskim, i wprowadzenia norm wewnętrznych Niemiecki Związek Inżynierów (VDI) przygotował i wprowadził w życie dokument VDI 4707.

Dokument VDI 4707 definiuje pojęcia klas trybu czuwania, trybu użytkowania, zapotrzebowania na energię oraz oszczędności. Poza tym normuje on metody techniczne pomiaru zużycia energii przez dźwigi oraz sposoby jego kalkulacji.

Nasza firma, Beware Energy wykorzystuje możliwości wynikające z tego dokumentu oraz naszego doświadczenia w konstrukcji oraz eksploatacji dźwigów. Sprawdzamy dźwigi pod kątem zużycia energii oraz efektywności. Dzięki zgodnymi z normami urządzeniom pomiarowym mierzymy rzeczywisty pobór energii. Sprawdzamy funkcje i użytkowanie systemu oraz wyszukujemy części odpowiedzialne za wysokie zużycie energii.

Na podstawie pomiarów doradzamy naszymi klientom jak obniżyć zużycie energii. Otrzymujecie Państwo konkretną dokumentację z możliwymi oszczędnościami, która pomoże Państwu zredukować zużycie energii przez Państwa dźwig.